Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
3r trimestre del 2018
var. entre 3r trim. 2018 i 2017
var. entre oct. del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 09/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 2,3% interanual a Catalunya al setembre del 2018.

| IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 09/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 5,6% interanual a Catalunya al setembre del 2018.

| IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 09/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueix un 4,8% interanual a Catalunya al setembre de 2018.

| EIP

Enquesta industrial de productes. 2017

El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 94.957 milions d'euros l'any 2017, un 8,6% més que l'any anterior, segons dades provisionals de l'Enquesta industrial de productes.

| EMOESC

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2017-2018

En el curs 2017-2018 hi havia un 83,3% d'alumnes no universitaris que estudiaven al municipi on residien. Barcelona va ser, entre els municipis de més de 5.000 habitants, el que va retenir més alumnes residents (97,0%), seguit de Lleida (96,0%), la Seu d’Urgell (95,9%) i Mataró (95,0%).

| IPC

Índex de preus de consum. 10/2018

L'índex de preus de consum augmenta un 2,4% interanual a Catalunya a l'octubre del 2018.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Activitat del sector serveis 09/2018 2,3%
Volum de negoci de productes industrials 09/2018 −5,6%
Comandes de productes industrials 09/2018 −4,8%
Consum de ciment 04/2018 2,6%
Vehicles industrials matriculats 10/2018 9,9%
Turismes matriculats 10/2018 −3,9%

Activitat del sector serveis 09/2018

Variació interanual de l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN): 2,3%

+ afegir aquest giny

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018 (prov.)
3r trimestre del 2018
var. entre 3r trim. 2018 i 2017
var. entre oct. del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat