Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017
1r trimestre del 2018
var. entre 4t trim. 2017 i 2016
var. entre març del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| EPA

Enquesta de població activa. T1/2018

L'atur disminueix a Catalunya en 118.000 persones al primer trimestre del 2018 respecte de l'any anterior (-20,5%) i se situa en 458.700 persones desocupades, amb una taxa d'atur del 12,19%, segons l'EPA. La població ocupada augmenta de 105.300 i se situa en 3.303.300 persones, un 3,3% més que al mateix període de l'any anterior; els sectors específics de les TIC i el turisme creixen per sobre de la mitjana catalana (9,2% i 3,5% respectivament), mentre que el sector cultural ho fa per sota (1,4%).

| RFDBC

Renda familiar disponible bruta territorial. 2015

L'any 2015, 25 comarques van augmentar la renda per habitant i 6 d'aquestes van registrar creixements per sobre del 3%: el Vallès Oriental (3,7%), el Garraf (3,6%), seguides del Baix Llobregat, el Gironès, el Vallès Occidental i el Bages. A l'altre extrem se situen l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Pallars Jussà, amb disminucions de renda per habitant a l'entorn del 3%.

| IPRI

Índex de preus industrials. 2017. Dades definitives

L'índex de preus de productes industrials (base 2015=100) va créixer un 2,0% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives.

| IPRI

Índex de preus industrials. 03/2018

L'índex de preus de productes industrials (base 2015=100) augmenta un 1,2% interanual a Catalunya al març del 2018.

| TURHOT

Estadística de l'activitat hotelera. 03/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 6,6% interanual a Catalunya al març del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera.

| PMH

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2018. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya a 1 de gener del 2018 és de 7.596.131 habitants, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants, amb un creixement respecte de l'1 de gener del 2017 de 40.301 persones (0,5%) .

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Ocupats en el sector cultural T1/2018 1,4%
Taxa d'atur T1/2018 12,19%
Ocupats en la construcció T1/2018 3,6%
Ocupats en la indústria T1/2018 9,9%
Ocupats T1/2018 3,3%
Ocupats en els serveis T1/2018 1,8%
Ocupats en el sector turístic T1/2018 3,5%
Ocupats en el sector TIC T1/2018 9,2%
Hipoteques sobre habitatges 02/2018 11,3%
Preus dels productes industrials 03/2018 1,2%

Ocupats en el sector cultural T1/2018

Variació interanual: 1,4%

+ afegir aquest giny

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Onomàstica

+

Noms i cognoms de la població

Noms dels nadons

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Enquestes en curs

  • Enquesta d'usos lingüístics de la població

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2017
1r trimestre del 2018
var. entre 4t trim. 2017 i 2016
var. entre març del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • 9è concurs Planter de Sondeigs i Experiments
  • Indicadors de la Unió Europea
  • Anuari estadístic de Catalunya digital
  • Estadístiques georeferenciades
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat