PIB. Per components de la demanda. A preus corrents M

Producte interior brut. 2013-2017 Per components de la demanda. A preus corrents
2013 2014 2015 2016 2017
PIB 202.638 207.156 215.722 224.751 234.651
Demanda interna 176.765 181.006 190.818 196.670 206.123
Consum de les llars 110.264 112.671 117.065 120.171 125.650
Consum de les adm. públiques (1) 32.251 32.428 34.613 34.956 35.985
Formació bruta de capital (2) 34.250 35.907 39.140 41.543 44.488
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 21.177 22.116 24.108 25.368 26.826
FBCF (construcció) 13.188 13.593 14.263 15.361 16.688
Saldo amb l'exterior (3) (4) 25.873 26.149 24.904 28.081 28.529
Saldo amb l'estranger (4) 13.127 11.479 12.309 13.370 15.218
Exportacions totals amb l'estranger 76.089 78.967 82.728 85.647 92.435
Exportacions de béns i serveis 65.025 67.384 71.035 73.451 79.235
Consum dels estrangers en el territori 11.064 11.584 11.693 12.196 13.200
Importacions totals amb l'estranger 62.963 67.488 70.419 72.277 77.217
Importacions de béns i serveis 60.421 64.753 67.403 69.023 73.546
Consum dels residents a l'estranger 2.541 2.735 3.016 3.254 3.671
Unitats: Milions d'euros (Base 2010).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Aportació al creixement del PIB.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/352

Sou aquí: