PIB. Per components de la demanda. A preus corrents M

Producte interior brut. 2012-2016 Per components de la demanda. A preus corrents
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Milions d'euros (Base 2010).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Aportació al creixement del PIB.
PIB 203.856 203.198 208.018 215.641 223.629
Demanda interna 183.829 177.662 181.616 189.911 196.616
Consum de les llars 114.317 111.596 114.235 118.176 121.449
Consum de les adm. públiques (1) 32.760 32.077 32.070 34.032 34.998
Formació bruta de capital (2) 36.752 33.989 35.311 37.703 40.169
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 21.564 20.939 22.150 23.722 24.940
FBCF (construcció) 14.834 13.129 12.848 13.508 14.443
Saldo amb l'exterior (3) (4) 20.027 25.536 26.402 25.730 27.012
Saldo amb l'estranger (4) 10.207 12.940 11.035 12.650 12.901
Exportacions totals amb l'estranger 73.578 75.112 77.583 81.910 84.668
Exportacions de béns i serveis 63.933 64.757 66.933 71.181 73.532
Consum dels estrangers en el territori 9.645 10.356 10.650 10.729 11.137
Importacions totals amb l'estranger 63.371 62.172 66.549 69.261 71.767
Importacions de béns i serveis 61.127 59.867 64.160 66.720 68.813
Consum dels residents a l'estranger 2.244 2.306 2.388 2.540 2.954

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/352

Sou aquí: