PIB. Per components de la demanda. Variació en volum M

Producte interior brut. 2012-2016 Per components de la demanda. Variació en volum
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Tant per cent (Base 2010).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Aportació al creixement del PIB.
PIB -3,1 -1,0 2,3 3,5 3,5
Demanda interna -5,0 -4,1 2,0 4,0 3,2
Consum de les llars -3,6 -3,7 1,9 3,3 2,7
Consum de les adm. públiques (1) -4,1 -2,9 -0,5 4,7 2,7
Formació bruta de capital (2) -9,6 -6,3 4,6 5,6 5,2
FBCF (béns d'equipament i altres actius) -3,0 -2,6 6,1 5,9 4,5
FBCF (construcció) -18,2 -9,0 -0,8 3,9 4,6
Saldo amb l'exterior (3) (4) 1,4 2,7 0,6 0,0 0,6
Saldo amb l'estranger (4) 3,4 0,8 -0,7 0,9 -0,3
Exportacions totals amb l'estranger 3,1 2,1 4,5 5,5 4,1
Exportacions de béns i serveis 2,8 1,5 4,7 6,2 4,2
Consum dels estrangers en el territori 4,7 6,4 2,7 1,1 3,7
Importacions totals amb l'estranger -7,7 0,0 7,8 3,7 5,8
Importacions de béns i serveis -8,1 -0,1 8,0 3,7 5,3
Consum dels residents a l'estranger 5,4 2,2 2,5 2,9 17,2

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/353

Sou aquí: