PIB. Per sectors. Variació en volum M

Producte interior brut. 2012-2016 Per sectors. Variació en volum
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Tant per cent (Base 2010).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
PIB -3,1 -1,0 2,3 3,5 3,5
Valor afegit brut -3,0 -0,7 2,2 3,2 3,4
Agricultura -16,6 5,9 0,6 -1,4 10,1
Indústria -4,0 -1,3 3,1 3,7 4,0
Ind. manufacturera -5,1 0,1 3,5 4,2 4,2
Construcció -17,7 -10,0 -0,6 -0,1 3,2
Serveis -1,0 0,1 2,2 3,3 3,1
Comerç, transport i hostaleria -0,2 0,7 0,9 4,7 2,2
Act. immobiliàries, professionals i altres -2,1 0,3 3,6 2,6 4,0
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials -0,3 -1,5 1,4 2,6 2,8
Impostos nets sobre productes -4,7 -5,3 3,9 6,9 4,3

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/355