Valor afegit brut (VAB) dels serveis. Per branques d'activitat. Comarques i Aran M

Valor afegit brut (VAB). 2015 (p) Serveis. Milions d'euros. Comarques
Comerç Transport, informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries, tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
Alt Camp 117,7 47,6 36,8 18,8 153,1 131,6 505,6
Alt Empordà 511,8 108,7 313,0 75,5 530,4 496,6 2.036,0
Alt Penedès 355,0 154,5 84,2 101,1 404,7 312,2 1.411,6
Alt Urgell 71,5 23,7 39,3 10,1 53,5 86,3 284,4
Alta Ribagorça 5,4 5,2 12,8 1,4 16,3 15,5 56,5
Anoia 294,1 90,0 74,0 55,0 377,6 362,4 1.253,1
Aran 32,1 6,3 79,7 3,3 37,5 87,6 246,4
Bages 638,9 228,9 148,4 109,3 816,7 712,4 2.654,6
Baix Camp 586,6 176,6 262,1 107,6 745,7 777,4 2.655,9
Baix Ebre 247,2 79,8 95,3 52,1 210,9 363,8 1.049,1
Baix Empordà 383,6 82,5 412,1 64,9 567,4 470,2 1.980,7
Baix Llobregat 3.803,3 2.387,1 940,9 655,5 4.549,9 2.829,5 15.166,3
Baix Penedès 189,0 81,0 119,0 45,2 383,1 280,3 1.097,6
Barcelonès 10.719,7 8.770,5 5.177,7 3.677,5 18.886,0 16.057,7 63.289,0
Berguedà 108,6 41,5 37,4 24,8 124,2 129,2 465,8
Cerdanya 43,3 16,5 55,9 11,4 82,2 78,2 287,4
Conca de Barberà 33,7 9,6 23,7 14,6 66,9 83,5 232,1
Garraf 327,9 72,4 243,7 75,8 658,3 459,6 1.837,7
Garrigues 32,1 7,5 8,1 8,4 36,5 50,3 142,9
Garrotxa 150,3 38,6 58,9 44,5 202,5 178,5 673,4
Gironès 700,5 266,9 217,6 209,4 952,5 1.429,3 3.776,2
Maresme 1.230,2 322,7 533,5 252,9 2.048,7 1.552,1 5.940,2
Moianès 35,9 5,8 28,4 5,3 36,3 27,6 139,3
Montsià 175,7 43,4 56,1 31,9 177,5 186,2 670,9
Noguera 92,1 38,3 28,3 24,9 81,0 117,4 382,0
Osona 518,7 144,7 125,9 100,8 601,8 569,1 2.061,0
Pallars Jussà 22,2 6,9 14,7 4,8 33,3 62,4 144,3
Pallars Sobirà 10,0 7,0 30,0 4,0 19,5 27,0 97,4
Pla d'Urgell 120,4 43,9 20,0 15,7 78,2 94,8 373,0
Pla de l'Estany 91,8 26,8 25,5 16,4 114,3 109,4 384,2
Priorat 10,1 4,3 10,5 2,8 24,9 29,5 82,0
Ribera d'Ebre 41,9 38,8 12,0 12,9 61,6 93,7 260,8
Ripollès 51,8 20,1 38,9 8,7 113,7 73,7 306,9
Segarra 36,6 26,5 15,7 11,6 59,0 53,6 202,9
Segrià 898,1 370,0 205,6 149,7 696,2 1.348,6 3.668,1
Selva 528,0 243,3 364,5 95,7 668,0 455,2 2.354,7
Solsonès 26,0 10,1 18,6 4,3 35,8 48,3 143,1
Tarragonès 733,5 641,9 574,9 189,5 1.115,6 1.615,6 4.871,0
Terra Alta 18,7 4,0 8,5 7,8 24,3 31,3 94,6
Urgell 118,2 30,6 22,9 16,9 97,2 102,3 388,1
Vallès Occidental 3.892,2 1.357,2 815,5 914,1 4.854,4 3.722,0 15.555,3
Vallès Oriental 1.641,3 417,8 302,4 225,0 1.819,0 1.390,1 5.795,6
Catalunya 29.645,4 16.499,4 11.692,5 7.461,8 42.616,5 37.102,1 145.017,8
Unitats: Milions d'euros (Base 2010).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dades provisionals.
Valor afegit brut (VAB). 2015 (p) Serveis. Tant per cent. Comarques
Comerç Transport, informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries, tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
Alt Camp 23,3 9,4 7,3 3,7 30,3 26,0 100
Alt Empordà 25,1 5,3 15,4 3,7 26,1 24,4 100
Alt Penedès 25,1 10,9 6,0 7,2 28,7 22,1 100
Alt Urgell 25,1 8,3 13,8 3,6 18,8 30,3 100
Alta Ribagorça 9,6 9,2 22,6 2,4 28,8 27,3 100
Anoia 23,5 7,2 5,9 4,4 30,1 28,9 100
Aran 13,0 2,6 32,3 1,3 15,2 35,5 100
Bages 24,1 8,6 5,6 4,1 30,8 26,8 100
Baix Camp 22,1 6,6 9,9 4,0 28,1 29,3 100
Baix Ebre 23,6 7,6 9,1 5,0 20,1 34,7 100
Baix Empordà 19,4 4,2 20,8 3,3 28,6 23,7 100
Baix Llobregat 25,1 15,7 6,2 4,3 30,0 18,7 100
Baix Penedès 17,2 7,4 10,8 4,1 34,9 25,5 100
Barcelonès 16,9 13,9 8,2 5,8 29,8 25,4 100
Berguedà 23,3 8,9 8,0 5,3 26,7 27,7 100
Cerdanya 15,0 5,7 19,4 4,0 28,6 27,2 100
Conca de Barberà 14,5 4,1 10,2 6,3 28,8 36,0 100
Garraf 17,8 3,9 13,3 4,1 35,8 25,0 100
Garrigues 22,5 5,2 5,6 5,9 25,5 35,2 100
Garrotxa 22,3 5,7 8,7 6,6 30,1 26,5 100
Gironès 18,6 7,1 5,8 5,5 25,2 37,8 100
Maresme 20,7 5,4 9,0 4,3 34,5 26,1 100
Moianès 25,7 4,2 20,4 3,8 26,0 19,8 100
Montsià 26,2 6,5 8,4 4,7 26,5 27,8 100
Noguera 24,1 10,0 7,4 6,5 21,2 30,7 100
Osona 25,2 7,0 6,1 4,9 29,2 27,6 100
Pallars Jussà 15,4 4,8 10,2 3,4 23,1 43,3 100
Pallars Sobirà 10,2 7,2 30,8 4,1 20,0 27,7 100
Pla d'Urgell 32,3 11,8 5,4 4,2 21,0 25,4 100
Pla de l'Estany 23,9 7,0 6,6 4,3 29,8 28,5 100
Priorat 12,3 5,3 12,8 3,4 30,4 36,0 100
Ribera d'Ebre 16,0 14,9 4,6 4,9 23,6 35,9 100
Ripollès 16,9 6,6 12,7 2,8 37,0 24,0 100
Segarra 18,0 13,0 7,7 5,7 29,1 26,4 100
Segrià 24,5 10,1 5,6 4,1 19,0 36,8 100
Selva 22,4 10,3 15,5 4,1 28,4 19,3 100
Solsonès 18,2 7,1 13,0 3,0 25,0 33,7 100
Tarragonès 15,1 13,2 11,8 3,9 22,9 33,2 100
Terra Alta 19,8 4,3 9,0 8,2 25,7 33,1 100
Urgell 30,5 7,9 5,9 4,3 25,0 26,4 100
Vallès Occidental 25,0 8,7 5,2 5,9 31,2 23,9 100
Vallès Oriental 28,3 7,2 5,2 3,9 31,4 24,0 100
Catalunya 20,4 11,4 8,1 5,1 29,4 25,6 100
Unitats: Tant per cent (Base 2010).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dades provisionals.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/361

Sou aquí: