VAB a preus bàsics. Per branques d'activitat. A preus corrents M

Valor afegit brut a preus bàsics. 2013-2017 Per branques d'activitat. A preus corrents
2013 2014 2015 2016 2017
Valor afegit brut 187.077 190.831 197.902 206.236 215.252
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.993 1.916 1.860 1.987 2.169
Indústria i activitats de sanejament 37.665 39.012 41.693 43.515 46.170
Indústria manufacturera 31.332 32.982 34.691 36.858 39.047
Indústries extractives 379 332 278 : :
Indústries alimentació, begudes i tabac 5388 5489 5773 : :
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat 2040 2020 2055 : :
Indústries fusta i paper 1521 1459 1548 : :
Arts gràfiques i suports enregistrats 945 929 845 : :
Indústries químiques i refinació petroli 4303 4615 5754 : :
Fabricació productes farmacèutics 2794 3478 3168 : :
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 1428 1459 1580 : :
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 937 1036 1116 : :
Metal·lúrgia 541 525 620 : :
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària 2528 2644 2790 : :
Fabricació productes informàtics i electrònics 653 678 651 : :
Fabricació materials i equips elèctrics 793 846 831 : :
Fabricació maquinària i equips ncaa 2370 2350 2400 : :
Fabricació material de transport 2795 3204 3206 : :
Mobles i indústries manufactureres diverses 1551 1490 1622 : :
Reparació i instal·lació maquinària i equips 744 760 730 : :
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3605 2891 3730 : :
Captació, potabilització i distribució d'aigua 612 742 800 : :
Sanejament, gestió residus i descontaminació 1737 2064 2195 : :
Construcció 9.218 9.059 9.332 9.806 10.422
Serveis 138.201 140.843 145.018 150.927 156.489
Act. immobiliàries, professionals i altres 61.184 63.599 65.748 68.749 71.766
Comerç, transport i hostaleria 49.594 49.500 50.408 52.693 54.312
Informació i comunicacions 6.826 7.053 7.430 7.889 8.427
Activitats financeres i d'assegurances 6.785 7.391 7.462 7.501 7.809
Activitats immobiliàries 23.419 23.369 23.077 23.627 24.166
Activitats professionals, científiques i administratives 16.474 17.847 19.539 21.214 22.611
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 27.423 27.744 28.862 29.485 30.412
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis 7.680 7.939 8.240 8.518 8.753
Unitats: Milions d'euros (Base 2010).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/362

Sou aquí: