Valor afegit brut (VAB) a preus bàsics. Per sectors. A preus corrents. Províncies M

VAB a preus bàsics. 2014 (p) Per sectors CCAE-2009. A preus corrents. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Unitats: Milers d'euros (Base 2010).
Font: INE. Comptabilitat Regional d'Espanya.
(p) Dades provisionals.
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 705.164 465.201 460.557 300.504 1.931.426 23.560.000 8,2
Indústria 27.626.605 3.182.931 2.277.539 4.560.553 37.647.628 165.978.000 22,7
indústria manufacturera 24.489.590 2.778.086 1.861.861 3.350.760 32.480.297 130.050.000 25,0
Construcció 5.815.929 1.089.295 724.401 1.150.351 8.779.976 53.524.000 16,4
Serveis 97.650.791 12.682.436 7.382.260 12.952.232 130.667.719 700.717.000 18,6
comerç, hoteleria, finances i altres serveis 72.503.074 9.481.262 5.187.513 9.509.104 103.869.104 523.048.000 19,9
adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 25.147.717 3.201.174 2.194.747 3.443.128 26.798.615 177.669.000 15,1
Total 131.798.489 17.419.863 10.844.757 18.963.640 179.026.749 943.779.000 19,0

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/363

Sou aquí: