Lloguer d'espais

L'Institut d'Estadística de Catalunya posa a disposició d'empreses, institucions i públic en general diferents espais dins de la seva seu per a la realització de conferències, cursos, seminaris o actes similars.

Les condicions i preus per l'ús d'aquests espais es regulen per l'Ordre ECO/124/2012, de 2 de maig, per la qual es fixen els preus públics de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Els espais

L'edifici de l'Idescat està ubicat a la Via Laietana, 58, en el centre de Barcelona, al costat de la plaça Urquinaona, amb unes excel·lents comunicacions i fàcil accés (On som). A més, l'Idescat disposa d'aparcament per a 12 bicicletes.

Sala d'Actes

Fotografia de la Sala d'Actes

Superfície: 60 m2

Capacitat: 50 persones

Equipament:

 • 1 ordinador, canó de projecció i pissarra
 • 1 pantalla de projecció
 • Possibilitat de connexió d'un ordinador portàtil
 • Comunicació Wi-Fi

Preus:

 • Fins a 5 hores: 98,00 €
 • De 5 a 8 hores: 141,00 €

Sala de Seminaris

Fotografia de la Sala de Seminaris

Superfície: 84 m2

Capacitat: 20 persones

Equipament:

 • 1 ordinador, canó de projecció i pissarra
 • 2 pantalles de projecció
 • Possibilitat de connexió d'un ordinador portàtil
 • Comunicació Wi-Fi

Preus:

 • Fins a 5 hores: 110,00 €
 • De 5 a 8 hores: 154,00 €

Sala de Microinformàtica

Fotografia de la Sala de Microinformàtica

Superfície: 80 m2

Capacitat: 12 persones

Equipament:

 • 1 ordinador, canó de projecció i pissarra
 • 12 ordinadors per als assistents
 • Possibilitat de connexió d'un ordinador portàtil
 • Comunicació Wi-Fi

Preus:

 • Fins a 5 hores: 177,00 €
 • De 5 a 8 hores: 220,00 €

Sol·licitud de lloguer d'espais

Dades personals

Informació bàsica de protecció de dades personals

Responsable del tractament: Institut d'Estadística de Catalunya. Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.

Finalitat: gestió administrativa derivada de la sol·licitud de lloguer d'espais.

Legitimació: missió realitzada en interès públic, d'acord amb l'Ordre ECO/124/2012, de 2 de maig, per la qual es fixen els preus públics de l'Institut d'Estadística de Catalunya i el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, que aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, per un d'aquests mitjans: adreçant-vos a l'adreça electrònica dpd arrova idescat punt cat, presentant un escrit a l'Idescat (Via Laietana, 58, 08003 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat. A la sol·licitud, heu d'especificar clarament quin dret o drets exerciu.

Per obtenir informació addicional i detallada sobre la protecció de dades consulteu la política de protecció de dades.